Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
Hatálybalépés időpontja: 2022. augusztus 03.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a szolgáltató által a https://konyvesbolt.grimm.hu/ online áruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://konyvesbolt.grimm.hu/ online áruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.


Szolgáltató adatai
Név:  Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Telephely:
6728 Szeged, Kollégiumi út 4
6725 Szeged, Pálfy utca 19/A
Képviselő:
Puskás Norbert
Puskás Kornél
Adószám: 13336963-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-009410
Bejegyző hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 10401268-49575457-51501008
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 1089/2012
Telefonszám: 62/548-444, 62/551-100
E-mail: info@maxim.co.hu

Tartalom
1. Általános rendelkezések    2
2. Regisztráció    2
3. Megrendelés    3
4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás    4
5. Szállítási és fizetési feltételek    4
6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás    5
7. Elállás joga    5
8. Szerzői jogok és hivatkozások    6
9. Egyéb feltételek    6
Mellékletek    8

1. Általános rendelkezések
1.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://konyvesbolt.grimm.hu/ online áruházon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.3. A megrendelések leadása a https://konyvesbolt.grimm.hu/ online áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://konyvesbolt.grimm.hu/ webcímen, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4. A https://konyvesbolt.grimm.hu/ Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.5. A megrendelés leadását követően a távollévők között kötött szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött, távollévők között kötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosító száma.
1.6. A szerződés nyelve magyar.
1.7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Regisztráció
2.1 A főoldalon található Belépés menü Regisztráció pontja alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást és a felhasználói profilban egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél az online áruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és az online áruházban közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. 
Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat elérhető a https://konyvesbolt.grimm.hu/adatvedelmi-nyilatkozat webcímen. Az oldalon regisztráció nélkül is történhet vásárlás.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel.
A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban elérhető Adataim fül alatt van lehetőség. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés
3.1. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. Az áru vételára nem tartalmazza a kiszállítási költséget.
3.2. Az online áruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét áru részletes adatlapján lehet megismerni. A megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.3 A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (áruk ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató telje körűen tájékoztatja az Ügyfelet az akció időtartamáról. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándékáruk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
3.4.  Az online áruházból megrendelhető áruk árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás az online áruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és az áru átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. 
3.5. Megrendelés feladására az online áruházban a kosár használatával van lehetőség. A kosár használta nem regisztrációhoz kötött. Az Ügyfél a kiválasztott árukat az egyes áruknál megjelenő Kosárba link használatával teheti a Kosárba. A Kosár tartalmának módosításhoz és/vagy a rendelés feladási folyamat elindításához a Kosár linkre kattintva van lehetőség.  A Kosárban megadható az egyes áruk kívánt mennyisége, továbbá egyes áruk törölhetőek. A Kosárban feltüntetésre kerül a megrendelendő áruk teljes vételára a szállítási költség nélkül. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, úgy a Kasszához linkre kattintást követően a bejelentkezési és regisztrációs oldal következik. Itt a már korábban regisztrált Ügyfél bejelentkezésére vagy új Ügyfél esetén regisztrációra van lehetőség. A Kosár zárása előtt már bejelentkezett Ügyfél esetén ez az oldal nem jelenik meg. A bejelentkezést/regisztrációt követően vagy a már korábban bejelentkezett Ügyfél esetén a Kasszához linkre kattintást követően ellenőrizheti, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetési és szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet a megrendeléshez. Gls csomagponti / PostaPonti átvételi mód kiválasztása esetén először a város, majd az átvételi hely választható ki. Kiválasztás után megjelenik az átvételi pont címe, telefonszáma és nyitvatartási ideje. A szállítási, számlázási és fizetési mód véglegesítése után a Tovább linkre kattintva az összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, számlázási és szállítási adatait, a szállítás módját és a fizetés módját. Az összegző oldalról az online áruház bármely más részére kattintva a rendelési folyamat elölről kezdhető és módosítható. Az Elküld linkre kattintva a rendelés feladásra, az ajánlat elküldésre kerül. Bankkártyával történő fizetés esetén az Elküld linkre kattintva a webáruház átirányítja Önt a K&H Bank oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése. A K&H Bank sikeres fizetést követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Ezután visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát és a fizetési folyamat elölről kezdhető.
3.6 Amennyiben a megrendelt áruk között előrendelhető kiadvány is szerepel, úgy a kiszállítás egyben az utoljára megjelenő kiadvány megjelenése után történik. Emiatt javasoljuk, hogy nagyon eltérő megjelenési időpontú kiadványok esetén, esetlegesen több részre bontsák a megrendelést.
 3.7. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú árut értékesíteni, tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú áru, valamint pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő áru megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e az Ügyfél részére a megrendelt áru értékesítésére. Ellenkező esetben az Ügyfélnek az adott áru megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. Az Ügyfél teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú, továbbá pornográf, szexualitást öncélúan ábrázoló, születési nemnek megfelelő önazonosságtól eltérő, nem megváltoztatását, homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő áru megrendelése esetén az Ügyfél által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, az Ügyfél köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy az Ügyféllel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
4.1 Az Ügyfél által elküldött ajánlatra a feladástól számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, árumegnevezést és darabszámot, a rendelés dátumát, a rendelés azonosítóját, valamint az Ügyfél adatait. Amennyiben a visszaigazolás (amely tartalmazza a megrendelés feltételeit), nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötelezettség alól.
4.2 A visszaigazoló e-email nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között.
4.3 A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.
4.4 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Ekertv. rendelkezései irányadóak. A szerződés a Rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1 Személyes átvétel: Megrendelés díjmenteset átvehető a 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti székhelyünkön előzetes telefonos egyeztetést követően. Személyes átvétel esetén a rendelés leadásakor online bankkártyás fizetéssel vagy átvételkor készpénzben illetve bankkártyával lehetséges.

5.2. Átvétel Gls csomagponton: Megrendelés átvehető az ország közel 400 városában található több mint 1000 átvevőhelyén. Gls csomagponton történő átvétel esetén a postaköltség 800 Ft plusz csomagolási díj 400 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 13.000,- Ft-ot. Bruttó 13.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási plusz csomagolási költséget, átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség felszámításra kerül. A kiszállítási határidő (amikortól elérhető a megjelölt átvételi ponton) az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 800 Ft postaköltség plusz 400 Ft csomagolási díj mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

Gls csomagpont kereső: http://csomag.hu/csomagpont-kereso

Átvétel MPL Postaponton: Megrendelés átvehető több mint 3000 átvevőhelyen. MPL Postaponton történő átvétel esetén a postaköltség 990 Ft + csomagolási díj 400 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 13.000,- Ft-ot. Bruttó 13.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási költséget plusz csomagolási költséget, átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség felszámításra kerül. A kiszállítási határidő (amikortól elérhető a megjelölt átvételi ponton) az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 990 Ft postaköltség plusz 400 Ft csomagolási díj mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

MPL Postapont kereső: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso

5.3 Átvétel házhozszállítással: A Szolgáltató külföldi értékesítéssel nem foglalkozik. GLS házhoz szállítással történő átvétel esetén a postaköltség 1100 Ft
plusz csomagolási díj 400 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 13.000,- Ft-ot. Bruttó 13.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási plusz csomagolási költséget, átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség felszámításra kerül. A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon 8-16 óra között történik, a rendelés leadásakor megjelölt szállítási címre. A kiszállítási határidő az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Utánvétes csomagok esetén lehetőség van az utánvét összegét bankkártyával kiegyenlíteni a futárnál található mobilterminálon keresztül is. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 1100 Ft postaköltség plusz 400 Ft csomagolási díj mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

MPL házhoz szállítással történő átvétel esetén a postaköltség 1590 Ft plusz csomagolási díj 400 Ft (átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség), amennyiben a rendelés értéke nem éri el a bruttó 13.000,- Ft-ot. Bruttó 13.000,- Ft vagy afeletti rendelés esetén átvállaljuk a szállítási költséget, átvételkor történő fizetés esetén +350 Ft kezelési költség felszámításra kerül. A kiszállítás Magyarország egész területén, munkanapon 8-16 óra között történik, a rendelés leadásakor megjelölt szállítási címre. A kiszállítási határidő az e-mailes elfogadástól számított 1 hét. Utánvétes csomagok esetén lehetőség van az utánvét összegét bankkártyával kiegyenlíteni a futárnál található mobilterminálon keresztül is. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából eredően hiúsul meg (téves adatok megadása, email fiók hibájából eredő értesítés elmaradás, csomag át nem vétele, stb…), úgy újbóli kiszállítás csak és kizárólag plusz 1590 Ft postaköltség plusz 400 Ft csomagolási díj mellett kérhető és a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fizetési módot előreutalásra módosítsa.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
6.1. A Szolgáltató a Rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségének a Rendelet 9.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Rendelet 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató ismertetése útján tesz eleget azzal, hogy Szolgáltató jótállásra jogszabály, illetve önként, szerződésben vállalt többletkötelezettség alapján nem köteles, így a fenti minitájékoztató jótállásra vonatkozó része jelen ÁSZF-nek nem képezi részét. Nem képezik továbbá jelen ÁSZF részét a fenti minitájékoztató azon részei, amelyek jelen szolgáltatás esetében nem értelmezhetőek (pl.: kellékszavatosság érvényesítésének határideje használt dolog esetén). A Rendelet 3. mellékletében foglalt minitájékoztató fentiek szerint szűkített tartalommal jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi. Szolgáltató ezen szűkített tartalmú minitájékoztató jelen ÁSZF-be foglalásával egyidejűleg eleget tesz a Rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének is.

7. Elállás joga
7.1. A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az Ügyfél a Rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási határidő az áru átvételekor kezdődik. Elállás esetén az árukat sértetlen állapotban a megrendelő Ügyfél nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza a Szolgáltató 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti címére. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni. A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik. Portós, illetve utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
7.2. A Megrendelő 7.1. pontban biztosított jogát a Rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Előbbi nyilatkozat-minta jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.
Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.
7.3. A Rendelet 11. § (4) bekezdésének megfelelően a Szolgáltató a Rendelet 11. § (1) bekezdésének i), j) és k) pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségéről a fentieken túlmenően a Rendelet 1. mellékletben foglalt, megfelelően kitöltött mintatájékoztató ismertetésével adja meg, amely jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képezi.
7.4. Az Ügyfél elállási jogát nem gyakorolhatja a Rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
- olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. fotókönyv);
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
- olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével).

8. Szerzői jogok és hivatkozások
8.1. A https://konyvesbolt.grimm.hu/-n megjelenő információk az Szolgáltató tulajdonát képezik. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használata engedélyezett. Az itt található anyagokat a látogató nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A https://konyvesbolt.grimm.hu/-ra való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.
8.2. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.3. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
8.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
8.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
8.6. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

9. Egyéb feltételek
9.1. A https://konyvesbolt.grimm.hu/ weblapon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a https://konyvesbolt.grimm.hu/ akadálytalan működését és a vásárlást.
9.2. A Szolgáltató szabadon peres eljárást indíthat bármely személy ellen, aki csalást követ el vagy annak elkövetését kísérli meg. Azonban a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha az Ügyfél bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat, az Szolgáltató szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.
A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
9.3.A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.
9.4.Panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@grimm.hu címen, valamint a 62/548-444 és 62/551-100-es telefonszámokon. A beérkezett írásbeli panaszokat a lehetőségeink szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszoljuk. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztónak minősülő felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes, melynek adatai a következők: Csongrád Megyei Békéltető Testület (székhely: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12., telefonszám: +36-62/554-250/118; e-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu; internetes elérhetőség: https://www.bekeltetes-csongrad.hu/.
9.5.Jelen ÁSZF hatályos visszavonásig és/vagy módosításáig, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Mellékletek

1. számú melléklet
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


2. számú melléklet
Elállási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt


3. számú melléklet
Elállási minta-tájékoztató

Elállási jog

Az elállási határidő
•    áru adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi;
•    több áru szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.;
•    több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
•    áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Maxim Könyvkiadó és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság; 6728 Szeged, Kollégiumi út 4.; Telefonszám: 62/548-444, 62/551-100; E-mail: info@maxim.co.hu.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.